Trang chủ » THUỐC KHÁNG SINH
  • TOLACOX

    Đặc trị cầu trùng mọi lứa tuổi ở gà vịt, cút (cầu trùng máu tươi, phân sáp).

    COCCIN

    Đặc trị cầu trùng mọi lứa tuổi ở gà vịt, cút phân sáp, café, sochola….